bureau
Wij zijn een bureau voor architectuur en interieur. Onze projecten zijn doordacht, bruikbaar en duurzaam. Ze stellen zich altijd bescheiden op naar hun omgeving, maar durven tegelijkertijd wel hun plek in te nemen. De projecten komen vanzelfsprekend over.

Architectuur is voor ons de kunst van het samenvoegen; het op een integrale wijze zoeken naar een juiste balans tussen functionaliteit, esthetiek, kosten- en duurzaamheidaspecten. Daartoe zetten wij onze creative kracht, ons vakmanschap en onze ondernemende houding in.

werkwijze
Wij hechten er aan te weten wat opdrachtgevers drijft, welke waarden zij hebben en welke dromen er zijn. Dit doen wij door zorgvuldig te luisteren, door te vragen en door te inspireren. Het ontwerpproces gebruiken wij vervolgens om wensen te vertalen naar een ruimtelijk model én om onontdekte mogelijkheden inzichtelijk te maken. Met dit proces zorgen wij steeds voor een geslaagd project!

Zakelijke en particuliere opdrachtgevers ondersteunen wij van schetsontwerp tot uitvoeringstekening, van concept tot detail. Waar nodig of gewenst laten wij ons adviseren door experts op het gebied van duurzaamheid, kostencalculatie, verlichting en technieken.

Robin Kerssens
Als zoon van een timmerman is het bouwen en het creëren mij met de paplepel ingegoten. Ik heb gestudeerd aan de Technische universiteit in Delft en de ETSAB in Barcelona. Na mijn afstuderen heb ik bij diverse bureau’s als Mecanoo architecten, Cloud 9 -Enric Ruiz-Geli en Paul de Ruiter architects. Bij deze bureau’s heb ik veel kunnen leren over bouwtechniek, processen, uitvoering, planning en communicatie.
Vanaf 2007 ben ik als zelfstandige architect gaan werken. Eerst als partner samen met Christian Quesada bij QBK architect, later onder eigen naam.
Mijn kracht is om op bedachtzame wijze, doordachte en uitvoerbare ontwerpen te maken. Altijd werkend vanuit vakmanschap en vanuit creatieve intuïtie.

detail en materiaal
Of een gebouw en een interieur zeggingskracht hebben en voldoende beleningswaarde in zich dragen, is grotendeels gelegen in een goed uitgevoerde detaillering en in een passende materiaalkeuze. Wij zoeken naar een intrinsieke schoonheid en besteden daar dan ook veel aandacht aan. Uiteraard binnen de geldende regelgeving en kwaliteitsnormen. Niet voor niets heeft het woord architect heeft zijn oorsprong in het woord ‘architecton’; wat ‘meester timmerman’ betekent. De meester timmerman was degene die de kunst verstond van het samenvoegen van de belangrijke ambachtelijke elementen van de bouw.

BIM
BIM (building information modelling) helpt ons in de communicatie met de opdrachtgevers en de projectpartners. Wij tekenen daarom altijd in een 3D BIM model, van waaruit wij naast de gebruikelijke plattegronden, doorsnedes en gevelaanzichten ook 3d-visualisaties en data generen. Het BIM model wordt eveneens ingezet om de constructieve en installatietechnische gegevens te integreren die wij ontvangen van onze adviseurs en de bouwende partijen.

transformatie en herbestemming
Om gebouwen in een veranderende en complexe samenleving te behouden, kan het nodig zijn dat zij een andere functie krijgen. Of een gebouw dient getransformeerd te worden om zo toch te voldoen aan de nieuwe eisen van de gebruikers.

Wij adviseren opdrachtgevers bij onderzoeken naar de potentie en de niet voor de hand liggen kansen die gebouwen hebben. Wij hebben kennis van de bouwkundige gebruikswaarden van gebouwen, hebben ervaring in verduurzaming en denken mee aan verdienmodellen.
Bestaande gebouwen maken deel uit van een omgeving, zijn onderdeel van een sociaal weefsel en hebben cultuurhistorische waarde. Wij willen een positieve bijdrage leveren aan het behoud van gebouwen, want uiteindelijk is dat circulair ondernemen.

bouwen met hout
Hout is voor ons letterlijk een natuurlijk materiaal om mee te werken. Hout wordt ingezet als constructiemateriaal, als isolatie en als afwerkingsmateriaal. Voor de opdrachtgever draagt het bij aan een prettiger en gezonder binnenklimaat en idem leefomgeving. Met een lage footprint zorgt houtbouw er voor dat we op een respectvolle manier omgaan met de aardse bronnen.

LinedIn profiel