OVERAMSTEL WEESPERTREKVAART NOORD - AMSTERDAM

Op uitnodiging van de Dienst Ruimtelijke Ordening is een studie gedaan naar het noordelijke deel van het gebied Overamstel. De studie onderzoekt het woonblok op de stedenbouwkundige uitgangspunten van de gemeente en hiervoor is een ontwerp gemaakt.
Het blok is als een meander, die aan de hoogbouwzijde samenkomt. De spanning tussen hoog- en laagbouw zorgt dat het gebouw aansluit bij haar dynamische omgeving, een plaats waar water, spoorwegen en bebouwing samenkomen. Bij de keuze voor een stapeling van diverse woontypologieën, is optimaal gebruik gemaakt van bezonning en uitzicht. Aan de spoorzijde vormen de galerij ontsloten woningen een geluidsbarrière. De portiek ontsloten woningen aan de andere zijde variëren in diepte, waardoor aan de binnentuin een interessante stapeling van terrassen ontstaat.

i.s.m. Marco van Zal en Christian Quesada van Beresteyn