ÅRHUS
HARBOUR URBAN RENEWAL COMPETITION

Århus is de 2e stad van Denemarken. Het heeft een grote zeehaven en is
gelegen in het noorden van het land. Zoals in vele grote havensteden zijn stad en haven van elkaar gescheiden door grote verkeersaders. Opgave was om van Århus een stad aan het water te maken.

Het ontwerp is een scenario, waarin in fases de toekomstige ontwikkelingen van de stad en de haven worden weergegeven. Elke fase is ontwikkeld vanuit een gelijktijdige studie naar stedenbouwkundige ingrepen en inpassingen van verkeersontsluitingen.

De hoofdingreep is het maken van een bypass voor het havenverkeer, waardoor het mogelijk is om de stad vanuit de kern naar het water te ontwikkelen. Deze kern zorgt voor een impuls naar het naastgelegen havengebied, welke zich zal ontwikkelen tot woon-, werk- en recreatiezone.

I.s.m. Markus Freigang en Erwin Stoker